Romanens baksida

Det finns en baksida på det mesta. Ibland är baksidan lika viktig som framsidan. Så är det med romaner.

Jag ogillar att skriva baksidestexter eftersom det är så svårt. Hur ska jag kunna skriva något kort och inspirerande om en roman som jag kan så mycket om och ändå inte riktigt förmår sammanfatta i några få ord. Vet jag ens vad den handlar om?

Jag hörde en gång en författare (har tyvärr glömt vem) som sade att hon inte visste vad hennes romaner handlade om förrän hon läst recensionerna. Men jag inser att det nog inte duger att lämna en tom baksida för den presumtive läsaren vill trots allt ha någonting att utgå från.

Nu har Sorgbägare skickats till tryckeriet för provtryck, med baksidestexten på plats. Om den lockar till läsning av romanen? Det lär visa sig!

baksidestexten_sorgbägare