Det litterära landskapet

I dag var jag, tillsammans med en massa andra ordmänniskor, på ett spännande möte med Region Halland. Vi var inbjudna för att diskutera hur litteraturens ställning kan förbättras i Halland. Snart ska en reviderad kulturplan tas fram och i den ska litteraturen få en given plats. Under några timmar fick kreativiteten fritt spelrum och vi kom fram till många intressanta idéer för att sprida ordet. Hoppas att några av idéerna även kommer att förverkligas.